UBND tỉnh Yên Bái ban hành văn bản chỉ đạo chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 trên đia bàn tỉnh Yên Bái

03/04/2020 06:26 PM


Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau khi xem xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tại Công văn số 393/BHXH-KHTC ngày 01/4/2020 về việc đề nghị chỉ đạo phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp qua Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 03/4/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 864/UBND-VX  đồng ý về chủ trương đối với phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiêp qua Bưu điện, ATM tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 16/4/2020 đến 25/5/2020 do BHXH tỉnh Yên Bái đề xuất.

      Theo Công  văn, UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện: Chi trả đúng chính sách, chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đối với người dân, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn tiền mặt và an toàn cho người dân trong phòng, chống dịch COVID-19.  Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội qua ATM: Thực hiện chuyển đầy đủ cả 2 tháng, tháng 4 và tháng 5 năm 2020 cùng một đợt vào tài khoản cá nhân của người hưởng. Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt: Bưu điện trực tiếp chi trả tại nhà (theo địa chỉ người hưởng) cho người hưởng có địa chỉ nhận tiền đúng địa bàn nhận lương hưu hàng tháng. Chi trả tại Bưu cục đối với những trường hợp có nhu cầu nhận tiền trước theo kế hoạch chi trả tại nhà của cơ quan Bưu điện khi người hưởng đã đăng ký trực tiếp với cơ quan Bưu điện. Đối với người hưởng đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc đang thực hiện cách ly y tế tập trung không nhận lương hưu và trợ cấp xã hội qua ATM: Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly.

UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả cụ thể và thông báo cho người được hưởng biết, gửi nội dung cần tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông để phối hợp tuyên truyền. Thực hiện chi trả đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kịp thời, đúng số tiền, đúng đối tượng, không tập trung đông người tại các điểm chi trả, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định.

Ông Dương Đình Chiến - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái trả lời phóng viên về chuẩn bị công tác chi trả 2 tháng lương hưu

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Phóng viên Đài phát thanh truyền hình và phóng viên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Dương Đình Chiến - Phó Giám đốc BHXH về vấn đề này.

Ông Dương Đình Chiến – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái cho biết: Lẽ ra đến nay là kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020 cho đối tượng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, BHXH tỉnh đã bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và của ngành để bàn bạc thống nhất với Bưu điện tỉnh phương án chi trả 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH cho trên 38.500 đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh. Với số lượng đối tượng lĩnh lương khá nhiều, số tiền chi trả lớn, trong khi đó địa bàn của tỉnh khá rộng và phức tạp do vậy ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ phải tiến hành khẩn trương thống nhất xây dựng lịch chi trả, bố trí nhân lực hợp lý và chuẩn bị các điều kiện cần thiết như (chuẩn bị khẩu trang, nước xịt tay, máy đo thân nhiệt ....) nhẳm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn tuyệt đối về tiền mặt, con người và tuân thủ quy định, hướng dẫn của các cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh covid-19 trước, trong khi chi trả. Thời gian chi trả 02 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 4 tháng 5/2020) sẽ thực hiện từ ngày 16/4 đến hết ngày 25/5/2020. Bưu điện tỉnh sẽ có lịch chi trả cụ thể gửi và thông báo đến các cơ quan truyền thông ở địa phương để tuyên tuyền, gửi đến các đối tượng thụ hưởng biết và thực hiện./.

   Mai Hiên

  • TIN BÀI LIÊN QUAN