THÔNG BÁO: Về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng 4, tháng 5 năm 2020 qua Hệ thống bưu điện

03/04/2020 06:46 PM


Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 972/BHXH- TCKT ngày 25/3/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 1020/BHXH-TCKT ngày 30/3/2020 của BHXH Việt Nam về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, tháng 5 năm 2020; Công văn số 864/UBND-VX ngày 3/4/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái về việc chi trả lương hưu trợ cấp BHXH, BHTN qua Bưu điện để phòng chống dịch COVID-19.

Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH người hưởng trên địa bàn tỉnh được đầy đủ, kịp thời, an toàn theo đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái và của BHXH Việt Nam.

BHXH tỉnh Yên Bái thông báo như sau:

1. Không tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020 theo lịch chi trả hằng tháng đã quy định, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4 năm 2020 (việc chi trả tại các điểm chi trả tập trung đông người, không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

2. BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả từ 16/4/2020 đến 25/5/2020. Cụ thể:

2.1. Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt

- Bưu điện trực tiếp chi trả tại nhà cho người hưởng có địa chỉ nhận tiền đúng địa bàn nhận lương hưu hàng tháng (theo địa chỉ người hưởng trong khoảng thời gian từ 16/4/2020 - 25/5/2020 và không thu phí của người hưởng).

- Chi trả tại Bưu cục đối với những trường hợp có nhu cầu nhận tiền trước theo kế hoạch chi trả tại nhà của cơ quan Bưu điện khi người hưởng đã đăng ký trực tiếp với cơ quan Bưu điện.

- Đối với người hưởng đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc thuộc các địa bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ quan BHXH địa phương để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly.

2.2. Đối với người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân, cơ quan Bưu điện thực hiện chuyển tiền cùng một đợt vào tài khoản của người hưởng vào ngày 16/4/2020.

Trong quá trình chi trả yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19: nhân viên chi trả được đo thân nhiệt trước mỗi ca chi trả, đeo khẩu trang, găng tay, yêu cầu người hưởng đeo khẩu trang trong quá trình chi trả, giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi giao tiếp, không tụ tập quá 02 người, đảm bảo an toàn cho người đi chi trả và người hưởng.

BHXH tnh Yên Bái xin trân trng thông báo, kính mong nhận được sự quan tâm, chia sca ca người hưởng lương hu, trợ cấp BHXH trong toàn tnh để chung tay phòng, chống dch Covid-19./.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN