BHXH Tỉnh Yên Bái: Trên 66 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

08/04/2020 03:30 PM


Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái “Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” và hỗ trợ làm nhà cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái”, ngay sau đợt phát động 100% cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trích tiền lương của mình với tổng số tiền 66.204.400 đồng để đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Số tiền trên đã được nộp về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái 34.270.000 đồng và 31.877.400 đồng chuyển về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để chung tay cùng toàn ngành BHXH  ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Tại các địa phương, mỗi cán bộ, viên chức công tác tại BHXH huyện cũng đã trích từ 1 đến 2 ngày lương để chung tay quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19.

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong ngành BHXH trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19./.

Mai Hiên

  • TIN BÀI LIÊN QUAN