BHXH huyện Mù Cang Chải đẩy mạnh các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, khắc phục khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19

06/05/2020 01:38 PM


Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-BHXH ngày 20/2/2020 của BHXH tỉnh Yên Bái về giao chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN và phấn đấu giảm nợ năm 2020. BHXH huyện Mù Cang Chải được giao chỉ tiêu phát triển và duy trì 420 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt số thu BHXH tự nguyện là 1,082 tỷ đồng.

Với đặc thù là một huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Yên Bái, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, người dân chủ yếu là 90% đồng bào dân tộc Mông làm nông nghiệp, đầu năm do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 thì việc duy trì và khai thác phát triển thêm để hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là một thách thức không nhỏ đối với BHXH huyện Mù Cang Chải.

Để hoàn thành và hoàn thành kế hoạch mà BHXH tỉnh năm 2020, BHXH huyện Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ các giải pháp, như: giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng cán bộ, từng đại lý thu BHXH tự nguyện, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình; tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu tại huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Xuất phát từ nhận thức việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cần có vai trò của chính quyền địa phương các xã, thị trấn - đại lý thu trong công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện, lãnh đạo BHXH huyện đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm tranh thủ sự lãnh chỉ đạo đến toàn bộ cán bộ công nhân viên chức trong toàn đơn vị. Mở rộng đại lý thu BHXH tự nguyện là UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Tính đến hết tháng 04/2020 BHXH huyện Mù Cang Chải đã mở rộng thêm 3 đại lý thu là các UBND xã Lao Chải, Mồ Dề và thị trấn.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và giao nhiệm vụ để mỗi công chức, viên chức của UBND xã, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện là một tuyên truyền viên về BHXH. Tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng mô hình UBND xã Lao Chải - Huyện Mù Cang Chải, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trần Minh Vấn đã vận động mỗi một công chức làm việc tại UBND xã Lao Chải thực hiệc việc, mỗi tháng trích số tiền khoảng 150.000 VNĐ trong tiền lương, tiền công của mình để đóng tham gia BHXH tự nguyện cho vợ hoặc con của cán bộ, công chức; Bản thân đồng chí đã trích 200.000 đồng để tham gia cho đồng chí Bí thư chi bộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ hành động trên đã thể hiện sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của chính quyền và thể hiện được tính chia sẻ ngay trong gia đình, cơ quan, đơn vị và đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

BHXH huyện tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH đến với nhân dân; tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, trung tâm truyền thông văn hóa địa phương đưa tin bài tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân, tin tưởng và mạnh dạn tham gia BHXH tự nguyện. Quyết liệt triển khai các giải pháp đã giúp mang lại hiệu quả trong thời gian qua, nhất là tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại cơ sở.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2019, BHXH huyện Mù Cang Chải đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020, tiếp tục khắc phục khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Xây dựng đội ngũ đại lý thu chuyên nghiệp, am hiểu về chính sách BHXH, BHYT để thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT để hoàn thành các chỉ tiêu BHXH tỉnh giao./.

Tuấn Việt - BHXH huyện Mù Cang Chải

  • TIN BÀI LIÊN QUAN