Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái: Triển khai các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

11/05/2020 10:50 AM


Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU  ngày 23/4/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh Yên Bái về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Ngày 08/5/2020 vừa qua Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 50-KH-ĐU triển khai đến các Chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, việc triển khai, tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác nhằm giúp cán bộ, đảng viên, hợp đồng lao động trong ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thông qua các hoạt động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và đoàn viên với Đảng; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh, chào mừng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền, triển khai đợt sinh hoạt kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác cần đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng, tương xứng với tầm vóc lịch sử, thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh Yên Bái và của ngành Bảo hiểm xã hội, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh và các tổ chức Đảng, đoàn thể.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm nổi bật thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc tuyên truyền cần phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về sự nghiệp cách mạng và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực công tác của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Các hoạt động tuyên truyền triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh diễn ra ở tất cả các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) đẩy mạnh trong tháng 5/2020, thời gian cao điểm vào dịp 19/5/2020./.

       Mai Hiên

  • TIN BÀI LIÊN QUAN