Viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái vượt khó để phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

08/04/2020 03:28 PM


Bước vào thực hiện chỉ tiêu kế hoạch người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và BHXH Việt Nam giao năm 2020. Công tác phát triển tăng mới, và duy trì số người đã tham gia BHXH, BHYT từ năm 2019 chuyển sang năm 2020 trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn, như: Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng hoặc thu hẹp các hoạt động sản xuất kinh doanh, không bố trí được đủ việc làm cho người lao động, người lao động phải nghỉ việc hoặc nghỉ luân phiên; nhiều doanh nghiệp mặc dù duy trì được số lao động đang làm việc nhưng không có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động mới; đối với những doanh nghiệp mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2019 và quý 1 năm 2020 khi viên chức cơ quan BHXH đến làm việc  để vận động chủ sử dụng lao động thực hiện đăng ký đóng BHXH cho người lao động, nhưng thực tế có đơn vị chưa bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh, không tuyển dụng và sử dụng số lao động thể hiện trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; về công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, do ảnh hưởng của dịch Covid -19, nên việc mở hội nghị tuyên truyền vận động trực tiếp người tham gia hầu như không thực hiện được, mặt khác việc làm và thu nhập của người lao động thuộc các nhóm đối tượng vận động tham gia cũng giảm sút nhiều so với năm 2019. Khắc phục khó khăn, với tinh thần trách nhiệm phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch người tham gia BHXH, BHYT được giao năm 2020, viên chức làm công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của BHXH tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm để phát triển đối tượng: Căn cứ dữ liệu các doanh nghiệp, hợp tác xã do cơ quan Thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, để thông báo và hướng dẫn (đến trực tiếp gặp gỡ hoặc qua các ứng dụng của công nghệ thông tin trên điện thoại, máy tính) đến chủ sử dụng lao động thực hiện đăng ký đóng BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định. Đối với công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, viên chức cơ quan BHXH, nhân viên đại lý thu phát các tờ rơi, chia sẻ tài liệu tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện thông qua các mạng xã hội (Facebook, zalo, Youtube,…. ) trên điện thoại cá nhân và máy tính; căn cứ danh sách các hộ gia đình theo từng tổ dân phố hoặc thông qua các mối quan hệ xã hội để có được thông tin của đối tượng thuộc diện vận động tham gia BHXH tự nguyện, từ đó viên chức cơ quan BHXH phối hợp với nhân viên đại lý thu xây dựng kế hoạch và trực tiếp đến từng cụm dân cư, từng hộ gia đình để vận động đối tượng thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện; bên cạnh việc phát triển tăng mới, nhân viên đại lý thu phối hợp với viên chức cơ quan BHXH thường xuyên duy trì các kênh liên lạc với đối tượng đã tham gia BHXH, định kỳ hằng tháng, hàng quý đến gặp trực tiếp đối tượng để thu tiền đóng BHXH, kiên trì vận động thuyết phục những đối tượng gặp khó khăn về thu nhập để tiếp tục đóng tiền BHXH; từ khi thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid -19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, công tác tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện được thực hiện chủ yếu thông qua trên mạng xã hội hoặc điện thoại trao đổi trực tiếp. Kết quả toàn tỉnh đến hết tháng 3 năm 2020 có 52.727 lao động tham gia BHXH bắt buộc, đạt 94,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao cả năm, số đơn vị sử dụng lao động tăng mới tham gia BHXH quý 1/2020 là 40 đơn vị với 209 lao động tham gia; số người tham gia BHXH tự nguyện là 8.416 người, đạt 54,2% kế hoạch giao cả năm; số người tham gia BHYT là 795.537 người, đạt 99,36% kế hoạch giao cả năm, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt trên 96% so với dân số, cao hơn so với chỉ tiêu (90%) do Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Yên Bái thực hiện năm 2020 tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016.

          Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch người tham gia BHXH, BHYT được giao thực hiện năm 2020, viên chức BHXH tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp để làm tốt công tác phát triển và duy trì số người  tham gia BHXH, BHYT.

Lò Xuân Thịnh Phòng TT&PTĐT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN