Nâng cao hiệu quả hoạt động của đại lý thu huyện Trấn Yên

14/04/2020 09:30 AM


Trấn Yên là huyện có địa bàn diện tích lớn, phân bố dải rác phức tạp, dân số đông bao gồm 21 xã, thị trấn. Vì vậy, đội ngũ nhân viên đại lý thu tại huyện phải chuyên nghiệp và rộng khắp, bao phủ từng thôn, bản trên địa bàn, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tính liên tục cho công tác thu và vận động.

Đến tháng 03/2020, huyện đã có 18 đại lý thu (17 đại lý thu UBND xã, thị trấn và 21 điểm đại lý thu bưu điện huyện) với trên 200 nhân viên đại lý thu và cộng  tác viên thu hoạt động trên địa bàn. Bằng hình thức tăng cường liên hệ qua điện thoại hoặc đến trực tiếp các hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Cụ thể trong tính đến hết tháng 03/2020, đội ngũ đại lý thu của huyện đã vận động được 15.300 người tham gia BHYT hộ gia đình trong đó có 14.366 người tham gia đáo hạn và 934 người  tham gia mới. Bên cạnh đó, BHXH Tự nguyện tính đến hết Quý I đã vận động được 134 người tham mới nâng tổng số lên thành 1.199 người tham gia.

Công tác truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của người làm công tác thu. Đặc biệt trong thời điểm cao trào của dịch Covid-19, như bà Nguyễn Thị Thu Cống là một nhân viên đã làm đại lý thu rất nhiều năm tại xã Báp Đáp cho biết. “Trong những năm qua, đại lý thu đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Có 2 đặc điểm chính để đạt được tỷ lệ cao, một là tập trung duy trì đáo hạn. Hàng tháng, tỷ lệ đáo hạn của Bảo hiểm y tế Hộ gia đình đáo hạn của xã đạt 92% trở lên, trước khi đến hạn, tôi đã liên hệ trực tiếp đến từng gia đình, từng hộ dân để nhắc nhở, đôn đốc, những trường hợp không tiếp tục tham gia là những trường hợp chưa đủ tiền mua hoặc đã có đối tượng khác. Hai là phải phát triển được đối tượng tham gia mới, đặc biệt trong mùa dịch Covid – 19 thì là một khó khăn rất lớn để phát triển được một đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nhưng không phải vì thế mà không triển khai, chậm hơn. Tôi đã triển khai vận động bằng cách lấy những hình ảnh, hộ dân đã được hưởng chính sách BHXH, BHYT tại xã gửi đến từng gia đình, từng người dân. Sau khi được tuyên truyền, người dân tham gia sẽ đăng ký tham gia tại nhà”.

Đồng chí Trần Văn Hải – Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên chỉ đạo tập trung triển khai công tác tuyên truyền BHYT Hộ Gia Đình

Tại cuộc họp giao ban hàng tháng tại Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên, đồng chí Trần Văn Hải – Giám đốc BHXH huyện Trấn Yên nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống đại lý thu, nhân viên đại lý thu và cộng tác viên trong thời điểm Covid-19, đã đề ra các giải pháp chỉ đạo việc phát triển và duy trì đối tượng tự nguyện đồng thời đã tham mưu cho UBND huyện Công văn Số 01/UBND-BCĐ về việc tăng cường tuyên truyền PTĐT tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Nhằm đạt được kế hoạch trong năm 2020, đồng chí Giám đốc BHXH huyện đã chỉ đạo đặc biệt quan tâm sát sao toàn bộ các đại lý trên địa bàn huyện, tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH Tự nguyện, BHYT hộ gia đình đối tượng tự đóng, tập trung duy trì vận động đối tượng hộ gia đình tham gia đáo hạn và tăng cường vận động người tham gia mới. Bên cạnh đó, nhân viên đại lý thu và cộng tác viên cần nâng cao kỹ năng truyền thông, nắm vững các nghiệp vụ về công tác thu BHXH TN, BHYT HGĐ làm hành trang tiếp xúc, vận động người dân tham gia.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ phối hợp với UBND xã, với từng đại lý tiếp tục rà soát, mở rộng hệ thống nhân viên đại lý thu và hệ thống cộng tác viên tại xã để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.

                                                                                                    Phạm Quyết Thắng - BHXH Trấn Yên