BHXH tỉnh Yên Bái: Tập trung phòng, chống dịch Covid -19 vừa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quý 2/2020

21/04/2020 02:38 PM


Vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phải có các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu kế hoạch giao, đó là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tại cuộc họp giao ban đầu tháng 4/2020 vừa qua.

Đánh giá kết quả thực hiện tiến độ, chất lượng từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực công tác đối với các Phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xãtrong quý 1/2020 cho thấy: Bước vào thực hiện nhiệm vụ đầu năm 2020 đã gặp không ít khó khăn do chỉ tiêu kế hoạch giao cao hơn năm trước, trong khi đó đại dịch Covid-19 bùng phát đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên BHXH tỉnh Yên Bái xác định nhiệm vụ chính trị của ngành là cơ quan tham mưu thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, do vậy Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã có nhiều biện pháp, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết quả đó đã được thể hiện: số người tham gia BHXH bắt buộc đến 31/3/2020 đạt 52.727/55.694 người, đạt 94,67%; số người tham gia BH thất nghiệp 42.389/48.154 người, đạt 88%; số người tham gia BHXH tự nguyện 8.416/15.524 người, đạt 54,21% so với BHXH Việt Nam giao  và số người tham gia BHYT đến nay đã đạt 795.537 người, chiếm 96,1% tổng dân số trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, số thu BHXH, BHYT trong 3 tháng đầu năm 2020 được 433 tỷ đồng, đạt 25,5% kế hoạch nhà nước giao cả năm.

Mặc dù trong những tháng đầu năm rất khó khăn trong công táctuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT do phải chấp hành Chỉ thị số 15/CT-TTgvà Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ về cách ly xã hội trong đợt điểm phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên BHXH tỉnh đã lựa chọn phương thức truyền thông gián tiếp làm chủ đạo, tập trungchỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông ở địa phương kịp thời thông tin đầy đủ đến người dân những chính sách BHXH,BHYT mới liên quan để người lao động và nhân dân an tâm.Cùng với đó, các đơn vị đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Chỉnh phủ, Văn bản của các Bộ, ngành và của Ngành BHXH tham mưu cho lãnh đạo BHXH tỉnh cung cấp thông tin cho các cơ quan Báo chí,Đài phát thanh – Truyền hình ở địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên mục phát sóng kịp thời đến người dân trên địa bàn biết. Với lượng tin, bài, chuyên mục, phóng sự 3 tháng đầu năm 2020 tăng gần gấp 2 lần năm 2019 bằng các thứ tiếng (Kinh, Thái, Dao, Mông....) để phục vụ người dân trong tỉnh qua đó đã góp phần không nhỏ trong việc truyền tải đúng, đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân các dân tộc trong tỉnh một cách nhanh nhất.

Một trong những nhiệm vụ được BHXH tỉnh thực hiện khá tốt trong 3 tháng đầu năm 2020 này đó là kịp thời tiếp nhận, giải quyết kip thời đúng quy định trên 10.416 lượt hồ sơ hưởng chính sách BHXH cho người lao động (trong đó: 300 hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng, 1.678 hồ sơ hưởng chế độ 1 lần, 569 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, 7.474 lượt hồ sơ hưởng chế độ ngắn hạn như: ốm đau, thai sản, dưỡng sức và 395 hồ sơ khác). Với số tiền chi trả BHXH, BH thất nghiệp 3 tháng đầu năm trên 539 tỷ đồng và trên 157,3 tỷ đồng chi trả BHYT cho 286.956 lượt bệnh nhân đã được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365  nhanh chóng, kịp thời giúp cho người được hưởng an tâm, phấn khởi. Các nhiệm vụ chính trí khác đã hoàn thành tốt, trong đó tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ XIII (2020-2026)

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II/2020, Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái đã yêu cầu Trưởng các phòng Nghiệp vụ; BHXH các huyện,thị xã tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó các đơn vị cần chủ động bám sát văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục phổ biến, tuyên truyềnđến cán bộ, CCVC và người lao động trong ngành quy định về phòng, chống dịch Covid-19; vận động thành viên trong gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh tránh lây nhiễm cộng đồng. Đồng thời rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trong kế hoạch,tìm biện pháp hữu hiệu nhất triển khai thực hiện đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành nhiệm vụ giao trong tháng 4 và quý II /2020 tạo tiền để cho việc hoàn thành kế hoạch cả năm 2020./.

Mai Hiên