Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình: Giải quyết kịp thời chính sách BHXH cho người thụ hưởng trên địa bàn

23/04/2020 03:56 PM


Từ đầu năm đến nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BHXH huyện Yên Bình đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTG và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời thực hiện đúng quy định các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh và của Ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH cho người thụ hưởng trên địa bàn huyện. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành chỉ tiêu được giao, trong đó chú trọng công tác giải quyết các chế độ chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cho người lao động. Cụ thể, đến hết quý 1/2020, BHXH huyện đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời cho 26 lượt hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí, 23 hồ sơ giải quyết chế độ tuất; giải quyết kịp thời các chế độ ngắn hạn cho 613 lượt người, với tổng số tiền thanh toán trên 2,4 tỷ đồng. Giám định 27.581 lượt KCB BHYT, với tổng số tiền thanh toán trên 5,9 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, quý 2/2020 này BHXH huyện Yên Bình tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, viên chức trong đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái và UBND  huyện Yên Bình. Tổ chức tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cho người lao động; đồng thời đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội, ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Yên Bình./.

                                            Đỗ Văn Nhiêu – BHXH huyện Yên Bình