Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái chỉ đạo BHXH các huyện rà soát, tuyên truyền ngăn chặn tình trạng thu gom, mua bán sổ BHXH

24/04/2020 03:41 PM


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 1164/BHXH-CSXH ngày 13/4/2020 về việc thực hiện Công văn số 2858/VPCP-NC ngày 12/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH, Công văn số 1006/UBND-VX ngày 14/4/2020 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái về việc cảnh báo, xử lý nghiêm hành vi trục lợi từ sổ BHXH. Nhằm ngăn chặn việc thu gom, mua bán sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) của người lao động trục lợi.

Viên chức Phòng Cấp sổ thẻ họp triển khai nhiệm vụ

Ngày 24/4/2020 Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 522/BHXH-CĐBHXH chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã:

Chủ động nắm bắt thông tin, tiến hành kiểm tra, rà soát về tình hình thu gom, mua bán sổ BHXH tại địa bàn quản lý. Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng BHXH một lần thực hiện kiểm soát các thông tin tại Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB), đối chiếu dữ liệu trên Hệ thống với thông tin trên sổ BHXH và Đơn đề nghị để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các thông tin của người hưởng phải thống nhất; kiểm tra tính pháp lý của Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền. Khi trả kết quả giải quyết hưởng BHXH một lần phải kiểm tra, đối chiếu kỹ giấy tờ tùy thân của người nhận kết quả; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trả hồ sơ, trả tiền đúng cho người lao động hoặc người ủy quyền hợp pháp.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH để nâng cao nhận thức của người lao động về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; đồng thời cảnh báo đến người người lao động, nhân dân để không bị lôi kéo, xúi giục bán sổ BHXH và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Theo dõi, thống kê các trường hợp một người được ủy quyền nhận BHXH một lần cho từ hai người trở lên, tiến hành xác minh làm rõ, nếu có dấu hiệu sai phạm thì chuyển hồ sơ, tài liệu để cơ quan công an điều tra, đồng thời báo cáo về BHXH tỉnh./.

       Nguyễn Thị Dung Phòng Cấp sổ thẻ BHXH tỉnh

  • TIN BÀI LIÊN QUAN