Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái: Chấp hành nghiêm việc dừng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19

28/04/2020 09:25 AM


Nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 854/BHXH-TTKT ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian diễn ra dịch Covid-19.

Trên cơ sở nội dung Công văn số 1062/BHXH-TTKT ngày 31/3/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về tạm dừng thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch được giao quý I và quý II năm 2020 đến hết tháng 6.2020 và nội dung Công văn số 1089/UBND-TC ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo tạm dừng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu không có dấu hiệu vi phạm.

Bà Nguyễn Thị Tố Uyên – Trưởng phòng Thanh tra, kiểm tra BHXH tỉnh cho biết: “Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phê duyệt. Trong năm 2020 phòng sẽ phải tiến hành thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thanh tra, kiểm tra liên ngành tổng số 105 đơn vị (trong đó quý 1 và quý 2/2020 lẽ ra phải thực hiện thanh tra, kiểm tra 56 đơn vị sử dụng lao động). Truy nhiên đến hết tháng 3/2020 BHXH tỉnh mới thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được 24 đơn vị, đạt 22,86% kế hoạch năm. Hiện nay đơn vị chủ yếu tập trung công tác đôn đốc kết luận sau thanh tra, kiểm tra để thu hồi các khoản nợ năm 2019 (đến hết tháng 3/2020 toàn tỉnh đã thu hồi được 462 triệu đồng từ 15 đơn vị đã thanh tra, kiểm tra trước năm 2020) và lập hồ sơ đủ điều kiện gửi các cơ quan chức năng xử phạt đối với các doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài từ những năm trước”.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra của ngành BHXH nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra BHXH tỉnh Yên Bái nói riêng. Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các phòng chức năng tạm dừng thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp đã được phê duyệt trong kế hoạch năm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian này. Chờ đến khi có văn bản chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái  BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo phòng chức năng tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh để thanh tra, kiểm tra liên ngành đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kế hoạch đã đề ra với chất lượng và hiệu quả cao nhất”./.

            Mai Hiên

  • TIN BÀI LIÊN QUAN