Nghĩa Lộ: Khắc phục khó khăn, tăng cường đôn đốc thu và phát triển bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế quý 2/2020

28/04/2020 09:26 AM


Năm 2020 kế hoạch thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp ( BHTN)  trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ được giao là 65,273 tỷ đồng, trong đó, thu BHXH bắt buộc 43,533 tỷ đồng, BHTN 2,925 tỷ đồng và BHYT 14,425 tỷ đồng); kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 3.401 người, BHXH tự nguyện 1.220 người và BHYT 67.403 người. Kết quả thực hiện trong quý I năm 2020, tổng thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn mới đạt hơn 14,344 tỷ đồng (bằng 22 % kế hoạch BHXH tỉnh giao), trong đó: thu BHXH bắt buộc: 10,432 tỷ đồng, bằng 23,96 % kế hoạch cả năm;  thu BHXH thất nghiệp 569,234 triệu đồng, bằng 19,46% kế hoạch cả năm; thu BHYT 2,784 tỷ đồng, bằng 19,28 % kế hoạch. Trong 3 tháng đầu năm 2020 BHXH thị xã Nghĩa Lộ đã khai thác được 49 người tham gia BHXH bắt buộc, nâng tổng số người tham gia BHXH bắt buộc lên đến 3.103 người, đạt 91,24 % kế hoạch BHXH tỉnh giao; BHXH tự nguyện được 491/1.220 người, đạt 40,24 % kế hoạch BHXH tỉnh giao. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số thu BHXH, BHTN, BHYT đạt thấp hơn so với với cung kỳ năm 2020; đặc biệt số đối tượng phát triển tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình khó khăn trong công tác thu, phát triển BHXH trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đó là do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã tạm dừng hoạt động hoặc phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm lao động làm việc. Đặc biệt, một số ngành mũi nhọn, trọng điểm, có nhiều lao động lớn như (may mặc, sản xuất chè, sản xuất gạch không nung.... ) chỉ còn khoảng 50% công nhân sản xuất.

Để hoàn thành kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN ngay từ những ngày đầu quý 2/2020, BHXH thị xã Nghĩa bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với đại lý thu trên địa bàn mở các hội nghị tư vấn, tuyên truyền để phát triển đối tượng tham gia. Cùng với đó, BHXH thị xã phối hợp với ngành chức năng ở địa phương tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương hướng dẫn, giải quyết để kịp thời việc hỗ trợ cho doanh nghiệp do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 để tiếp tục sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đồng thời tăng cường chỉ đạo cán bộ đơn vị tăng cường đôn đốc đơn vị sử dụng lao động thuộc khối hành chính sự nghiệp, những doanh nghiệp không bị ảnh hưởng dịch Covid-19 thu nộp BHXH đúng, đủ cho người lao động. Giải quyết kịp thời chính sách BHXH cho người tham gia, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng và  thu BHXH, BHYT quý 2/2020 ./.

Ngô Thị Thơi BHXH Thị xã Nghĩa Lộ

  • TIN BÀI LIÊN QUAN