BHXH tỉnh Yên Bái: Đồng hành cũng doanh nghiệp, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn tỉnh

06/05/2020 02:47 PM


Trước những tác động không nhỏ của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngay trong những tháng đầu của năm 2020 này. Một trong những đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất và nhiều nhất là doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gồm Công ty  May mặc, Công ty cổ phẩn Cao su, Công ty Cổ phần Chè, Công ty cổ phần vận tải Thủy Bộ, các nhà hàng, khách sạn, du lịch, các Trường Tư thục, vv....

Công ty TNHH quốc tế VINA KNF Trấn Yên

Theo số liệu báo cáo, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có trên 2.230 đơn vị, doanh nghiệp gồm: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể với hơn 22.900 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó đến 28/4/2020 toàn tỉnh có 13 doanh nghiệp, với 789 lao động thuộc diện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (từ tháng 4 đến tháng 6/2020) do ảnh hưởng của dịch Covid19.

Để tạo điều hiện cho các doanh nghiệp phát triển kinh tế, hiện nay Bảo hiểm xã hội tỉnh đã và đang tích cực triển khai một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: thực hiện nộp tiền gia hạn thẻ BHYT, đóng tiền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo phương thức trực tuyến. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã và đang tích cực phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xác nhận tình trạng người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động cho lao động làm trong các doanh nghiệp đủ điều kiện được hưởng trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để làm căn cứ cấp thẩm quyền xét hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Trước đó, ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 11/CP-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Kết luận số 535-KL/TU ngày 18/4/2020 của Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện chính sách hỗ trợ các thành phần kinh tế và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp, trong đó đã phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT; phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, thống kê, xác định đối tượng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí.

Đặc biệt BHXH tỉnh đã ban hành Công văn số 357/BHXH-QLT báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, hướng dẫn, tuyên truyền đến các đơn vị doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động phải tạm thời nghỉ việc; từ đó có các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản ( số 313/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 28/3/2020) hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

  Cùng với đó, BHXH tỉnh đã chỉ đạo phòng chức năng dừng thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra, nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương các cấp, sự giúp đỡ chung tay của cả cộng đồng xã hội và những hoạt động tích cực từ phía các cơ quan, ban ngành, đặc biệt có sự hỗ trợ đắc lực từ cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ giúp cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định phát triển sản xuất, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội cho người lao động trong giai đoạn hiện nay./.

Mai Hiên

  • TIN BÀI LIÊN QUAN