Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (115)
Trích yếu: Biểu mẫu
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày có hiệu lực:
29/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bổ sung danh sách người hành nghề được phân công ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tại Bệnh viện đa khoa Hữu Nghị 103
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày có hiệu lực:
29/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo thay đổi thông tin của cơ sở khám chữa bệnh (Trung tâm y tế huyện Trạm Tấu)
Ngày ban hành:
01/10/2018
Ngày có hiệu lực:
01/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc lập danh sách bổ sung đăng ký chữ ký của người hành nghề tại TTYT thành phố Yên Bái
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày có hiệu lực:
29/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo thay đổi thông tin của cơ sở khám chữa bệnh (Trung tâm y tế huyện Trạm Tấu)
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày có hiệu lực:
29/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ trình về việc bổ sung danh sách bác sĩ được phân công ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày có hiệu lực:
29/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách người hành nghề được phân công ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại phòng khám đa khoa Việt Nga
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày có hiệu lực:
29/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu đăng ký cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của Bệnh viện Lao & Bệnh phổi
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày có hiệu lực:
29/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực