Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Về việc tập huấn triển khai phần mềm mới giao dịch hồ sơ BHXH điện tử qua mạng Internet
Loại văn bản:
Thủ tục hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
01/10/2018
Ngày có hiệu lực:
01/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Về việc tập huấn triển khai phần mềm mới giao dịch hồ sơ BHXH điện tử qua mạng Internet
Nội dung trong tệp đính kèm