Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Báo cáo thay đổi thông tin của cơ sở khám chữa bệnh (Trung tâm y tế huyện Trạm Tấu)
Loại văn bản:
Danh sách chữ ký người hành nghề tại cơ sở KCB
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày có hiệu lực:
29/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Báo cáo thay đổi thông tin của cơ sở khám chữa bệnh (Trung tâm y tế huyện Trạm Tấu)
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN