Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án "Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam"
Loại văn bản:
Nghị quyết
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án "Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam"
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN