Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: V/v hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
Loại văn bản:
Thông tư
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: V/v hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN