Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (Có hiệu lực từ 01/6/2014)
Loại văn bản:
Luật Pháp Lệnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày có hiệu lực:
26/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (Có hiệu lực từ 01/6/2014)
Nội dung trong tệp đính kèm