Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Thông báo Kết luận của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.
Loại văn bản:
BHXH VIệt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày có hiệu lực:
26/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Thông báo Kết luận của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.
Nội dung trong tệp đính kèm