Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TTG ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về phát động thi đua .
Loại văn bản:
Công văn nội bộ
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TTG ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về phát động thi đua .
Nội dung trong tệp đính kèm