Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: V/v danh mục rà soát văn bản theo kế hoạch 1019/KH-BHXH của BHXH Việt Nam
Loại văn bản:
BHXH VIệt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày có hiệu lực:
26/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: V/v danh mục rà soát văn bản theo kế hoạch 1019/KH-BHXH của BHXH Việt Nam
Nội dung trong tệp đính kèm