Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Về việc triển khai hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào"
Loại văn bản:
Công văn nội bộ
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Về việc triển khai hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào"
Nội dung trong tệp đính kèm