Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Hướng dẫn điều chỉnh lương Hưu đối với lao động nữ từ 01/01/2018
Loại văn bản:
BHXH VIệt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
06/12/2018
Ngày có hiệu lực:
06/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Hướng dẫn điều chỉnh lương Hưu đối với lao động nữ từ 01/01/2018
Nội dung trong tệp đính kèm