Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị quyết (96)
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Trung tâm y tế huyện MCC trực thuộc Sở y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế.
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc đính chính Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày có hiệu lực:
29/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc giao chỉ tiêu thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2015-2020
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Bảng điểm thi đua
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Văn Yên trực thuộc Sở y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế.
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực