Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị quyết (96)
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Trấn Yên trực thuộc Sở y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế.
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Trạm Tấu trực thuộc Sở y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế.
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Lục Yên trực thuộc Sở y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế.
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Yên Bình trực thuộc Sở y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế.
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định v/v quy định đóng BHXH bổ xung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại ....
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 2157/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương giai đoạn 2013 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Quy định về công tác lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 517/QĐ-BYT ngày 23/02/2011 của Bộ Y tế Ban hành mẫu Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực