Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH VIệt Nam (459)
Trích yếu: Quy định mới về BHYT kể từ ngày 01/12/2018
Ngày ban hành:
30/11/2018
Ngày có hiệu lực:
30/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mức lương hưu hàng tháng của quân nhân hiện nay
Ngày ban hành:
30/11/2018
Ngày có hiệu lực:
30/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần đọc tháng 12 năm 2012
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v thời gian chuyển đổi kênh truyền kết nối mạng WAN BHXH
Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày có hiệu lực:
26/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 96/NQ-BCS về "Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tring tình hình mới"
Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày có hiệu lực:
26/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo danh mực các văn bản cần đọc tháng 7 và tháng 8 năm 2017
Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày có hiệu lực:
26/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày có hiệu lực:
26/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực