Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị quyết (96)
Trích yếu: Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tổ chức thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Phần mềm ứng dụng "Quản lý đối tượng hưởng BHXH hàng tháng" phiên bản 3.0
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức và người lao động của Đảng ủy Ngoài nước
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 - 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh.
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực