Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (72)
Trích yếu: Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm kinh phí.
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v gửi công văn về nâng mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Thông báo việc tiếp nhận văn bản để phát hành của các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn một số điều của NĐ số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KHÁC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI ĐANG LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực