Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (887)
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TTG ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về phát động thi đua .
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Ngày ban hành:
28/09/2018
Ngày có hiệu lực:
28/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo danh mục các văn bản cần đọc Tháng 11 năm 2016
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/V dừng đăng ký ban đầu đối với 02 trạm y tế xã lồng ghép phòng khám đa khoa khu vực
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo danh mục các văn bản cần đọc Tháng 10 năm 2016
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh Yên Bái phát hành
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực