Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (887)
Trích yếu: V/v hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày có hiệu lực:
26/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v lập hồ sơ đề xuất nghiên cứu KH năm 2017
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 9 năm 2016
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai Ngày Pháp luật năm 2016
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tổ chức hoạt động nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập HLHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2016)
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v định hướng và đề xuất nghiên cứu khoa học năm 2017
Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày có hiệu lực:
26/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tiếp tục hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2016
Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày có hiệu lực:
26/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực